Jumaat, 17 Mei 2013

cinta dan kasih sayang

cIntA dAn kAsIh sAyAng
 
cinta dan kasih sayang ialah jiwa yang tak dapat dipisahkn..cinta yang datang dari ketulusan hati akan menjadi setia..cinta bukanlah apa yang kamu lihat tetapi apa yang kamu rasa..